KINGS pasiekimai

Tarptautinės KINGS olimpiados organizatoriai dėkoja Jums už aktyvų dalyvavimą praėjusio semestro olimpiadose. Sveikiname Jūsų mokyklą tapus viena iš 200 aktyviausių Lietuvos mokyklų KINGS olimpiadų 2022 pavasario semestre. Kviečiame susipažinti su Jūsų mokyklos pasiekimais bei pedagogais, kurie ruošė mokinius olimpiadoms.

Mokyklos pasiekimai:

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 50 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių’ dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale’ skaičių.

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 30 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių’ gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą lietuvių kalbos olimpiados finale’ skaičių.

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 5 mokyklų Telšių regione pagal mokinių’ dalyvavusių KINGS pasaulio pažinimo olimpiados finale’ skaičių.

Pedagogai, kurie ruošė mokinius KINGS olimpiadoms:

  • BIRUTĖ VĖLAVIČIENĖ
  • ONA NOREIKIENĖ
  • REGINA KERSNAUSKAITĖ
  • SONATA MYLIENĖ
  • VIOLETA GURSKIENĖ