Vokiečių viešnagė Viekšnių gimnazijoje

Parėjusią savaitę mūsų gimnazijoje viešėjo 5 mokiniai ir du mokytojai iš Vokietijos Stendalio miesto Comenius mokyklos. Tai mūsų partnerių mokykla, su kuria mūsų gimnazija draugauja jau keletą metų. Nuo praėjusio pavasario mainai suintensyvėjo, nutarta keistis mokiniais du kartus metuose: pavasarį į Vokietiją vyksta mūsų gimnazijos mokiniai, o rudenį sulaukiame svečių iš Comenius mokyklos.

Mūsų partnerystės projektą remia profesoriaus H.J.Kaschadės fondas, todėl turime galimybę nebrangiai keliauti ir tinkamai pasirūpinti atvykusiais svečiais.

Susitikime su svečiais iš Vokietijos dalyvavo gausus būrys mūsų gimnazijoje vokiečių kalbos besimokančių mokinių. Vyko susipažinimo renginys, mūsų mokiniai pasakojo svečiams apie gimtuosius Viekšnius, kartu su jais keliavo po įvairias Lietuvos vietas, dalyvavo atsisveikinimo renginyje ir vertino savo ir kitų indėlį į šį projektą.

Esu labai dėkinga šeimoms, apgyvendinusioms svečius savo namuose, mokytojams, priėmusiems juos į savo pamokas, savo mieliems mokiniams, atsakingai pasiruošusiems ir puikiai pristačiusiems savo gimtąjį miestelį bei visiems, kurie padėjo, vaišino svečius ir draugus pyragais, dalijo energiją ir gerą nuotaiką. Visa tai neliko nepastebėta ir bus atsižvelgta, pavasarį formuojant naują grupę kelionei į Vokietiją.