Pasirink teisingai

Šiais mokslo metais gimnazija vykdo programą „Pasirink teisingai“. Programa finansuojama Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 lėšomis, vykdant priemonę – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir su tuo susijusios žalos mažinimo veiklos organizavimas. 2023-11-16 d. gimnazijoje svečiavosi VŠĮ „Psichologinių idėjų namai” programų vadovas, psichologas Liudas Švipas. Klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams buvo organizuoti mokymai „Prevencinių klasės valandėlių organizavimas, taikant „LEGO® SERIOUS PLAYTM“ metodą”. Mokymuose dalyvavo 25 mokytojai. Mokymų dalyviai įgijo kompetencijų, kaip organizuoti prevencines klasių valandėles, taikant aktyvias komandines veiklas, modeliuojant įvairias situacijas Lego kaladėlių pagalba. Seminaro metu gimnazijai  padovanotas didelis „LEGO® SERIOUS“ kaladėlių rinkinys- puiki priemonė įgytas kompetencijas taikyti popamokinėje veikloje. Lapkričio 16 d. vakare mokinių tėvams organizuota paskaita „Tėvų ir paauglių bendravimo ypatumai, ugdant paauglių atsparumą psichoaktyvių medžiagų vartojimui”. Mokinių tėveliai išgirdo praktinių patarimų, kaip sutarti su paaugliu, su kokias iššūkiais šiuolaikiniame gyvenime paaugliai susiduria, kaip motyvuoti paauglius gyventi sveikai, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.  Mokymų metu kalbėta apie aktyvų paauglio įveiklinimą- kuo labiau bus užsiėmęs, tuo mažiau laiko skirs netinkamoms laisvalaikio praleidimo formoms. Mokymai tiek tėvams, tiek mokytojams buvo labai naudingi, įgytos kompetencijos leis motyvuoti mokinius rinktis sveiką gyvenimo būdą. Nuo rugsėjo pradžios klasių vadovai organizavo 20 klasės valandėlių, kurių metu kalbėta apie rūkymo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą paauglio organizmui. Klasių valandėlėse dalyvavo 299 mokiniai. Gruodžio 1 dieną gimnazijoje vyko prevencinė pamoka 7-8 klasių mokiniams „Pasirink teisingai“, kurią vedė Mažeikių PK bendruomenės pareigūnė Audronė Jurdonaitė. Pareigūnė kalbėjo apie tabako, alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų žalą, paauglio teisinę atsakomybę, smurto apraiškas jaunimo tarpe. Džiaugiamės, jog sumanymas dalyvauti Mažeikių r. savivaldybės organizuotame projektų konkurse padėjo gimnazijos bendruomenei susitelkti, mokytis ir veikti drauge, siekiant motyvuoti gimnazijos mokinius rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Programos „Pasirink teisingai“ koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė