Tarptautinės kovos su triukšmu dienai

Gimnazijoje balandžio 19 dieną vyko akcija skirta -,,Tarptautinės kovos su triukšmu dienai‘‘, paminėti. Tikslas – atkreipti mokyklos bendruomenės narių dėmesį į triukšmo problemą bei formuoti mokinių suvokimą apie tylos naudą sveikatai. Pertraukų metu buvo matuojamas triukšmo lygis valgykloje, koridoriuose, foje, sporto salėse. Valgykloje garsas viršijo leistinas normas. Gimnazijoje vyko tyliosios pertraukos, kuriu metu mokiniai žaidė tylos žaidimus, bendravo – kalbėjo tyliai. Diskusijų metu mokiniai vardino būdus, priemones kaip galima sumažinti aplinkos triukšmą. Į pamokas ir iš jų, kvietė malonaus, ramaus garso skambutis. Gimnazijos patalpose iškabinti šūkiai, stendas visiems priminė ir skatino tylesnį namų ir ugdymo įstaigos poilsio aplinkos kūrimą.