Informacija tėveliams, globėjams dėl ugdymo organizavimo

Gerbiami tėveliai, globėjai, rūpintojai,

Visa gimnazijos bendruomenė su nekantrumu ir dideliu rūpesčiu laukia mokslo metų pradžios. Situacija Lietuvoje ir pasaulyje įpareigoja mus visus susitelkti ir stengtis maksimaliai užtikrinti visų bendruomenės narių ( mokinių, jų šeimų, mokytojų, personalo darbuotojų) saugumą ir sveikatą. Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi daug naujų teisės aktų, kuriais vadovaujantis turime organizuoti ugdymo procesą kitaip, nei iki šiol. Kaip mums seksis įgyvendinti saugos reikalavimus, priklausys nuo visų mūsų supratingumo. Norime informuoti, jog užtikrindami mokinių srautų reguliavimą taip, kad būtų kuo mažiau mokinių kontakto su kitų klasių mokiniais priėmėme šiuos sprendimus:

1. Ugdymas bus organizuojamas klasių principu: mokiniai mokosi vienoje klasėje, nevaikšto į skirtingus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klases. Kituose kabinetuose vyks tik muzikos, šokio, kūno kultūros, dailės ir technologijų pamokos.

1-4 klasių mokiniai įeina per įėjimą esantį pradinių klasių korpuse, naudojasi prie klasių ar klasėse esančiomis rūbų kabyklomis.  Pradinukų  patekimas į kitus gimnazijos korpusus bus ribojamas ( durys rakinamos).

5-7 klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro pagrindinį gimnazijos įėjimą, naudojasi rūbine, mokosi I -ame pagrindinio korpuso aukšte. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

8-II g klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į antrą aukštą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis II aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

III-IV klasių mokiniai mokosi III pagrindinio korpuso aukšte. Mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į trečią aukštą per bibliotekos skaityklą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis III aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

2. Pakoreguotas pamokų laikas. Bus organizuojamos dvi ilgos pertraukos, kurių metu mokiniai turės galimybę papietauti gimnazijos valgykloje. Pietūs bus organizuojami laikantis numatyto grafiko: Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams bus organizuojama 9.40-10.35 ( 55 min). 9.40 -10.00 pietauja 1-2 klasių mokiniai. 10.10-10.35 pietauja 3-4 klasių mokiniai. 5-IV klasių mokiniams bus organizuojama pietų pertrauka 11.20 – 12.25. 11.20 – 11.40 pietauja 5-7 klasių mokiniai, 11.50 –12.10 pietauja 8-II klasių mokiniai. 12.10—12.25 pietauja III-IV klasių mokiniai. Kitu laiku į valgyklą mokiniai nebus įleidžiami.  Mokytojai pietauja pagal galimybę abiejų pertraukų metu.

3. 1-IV klasių mokiniams ugdymo pamokų ir pertraukų metu apsauginių kaukių dėvėti neprivaloma. Suaugę gimnazijos darbuotojai apsaugines kaukes privalo dėvėti pamokų ir pertraukų metu, jeigu negali išlaikyti 2 metrų atstumo nuo mokinių.

4. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu ar vežėjų autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.

5. Ribojamas mokinių tėvų, pašalinių asmenų, nesusijusių su ugdymo proceso organizavimu patekimas į mokyklą. Esant būtinybei palydėti vaiką ar susitikti su gimnazijos darbuotoju,  suaugę į gimnazijos pastatą įleidžiami tik su apsauginėmis veido kaukėmis.

6. Gimnazijos patalpų, paviršių bei mokyklinių autobusų vėdinimas, dezinfekavimas bus vykdomas laikantis visų teisės aktuose numatytų reikalavimų.

7. Gimnazijos sanitariniuose mazguose, valgykloje bus sudaromos sąlygos naudotis dezinfekantais.

8. Visai gimnazijos bendruomenei bus nuolat teikiama naujausia informacija apie ugdymo proceso organizavimo ypatumus. Esant būtinybei, reikalingus sprendimus ar jų korekcijas priimsime nedelsdami.

Norime informuoti, jog vadovaudamiesi teisės aktais, negalėsime į gimnaziją priimti mokinių, kuriems pasireiškė peršalimo simptomai (sloga, temperatūra). Jei vaikas sunegaluotų pamokų metu ( sukiltų temperatūra ar pasireikštų ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, nedelsdami Jus informuosime, kad galėtume pasirūpinti vaiko sveikata.

Tikimės, jog mūsų visų geranoriškumas, susitelkimas, supratingumas ir atsakomybė padės kiek įmanoma sėkmingiau ir saugiau organizuoti ugdymo procesą.

Pagarbiai, Gimnazijos vadovai

 

 

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos 2020m. gegužės mėnesio 18-29 d. nuotolinio mokymo informacija

Viekšnių gimnazijos 6b. mokiniai priėmė ,,Sveikatiados‘‘ iššūkį – renkuosi sveikus užkandžius.  Mokiniai susiskirstė į tris grupes ir aptarė, kaip filmuos savo veiklą. Buvo nufilmuotos trys iššūkio versijos. Visi suprato, kad norint būti sveikiems reikia sportuoti ir valgyti sveiką maistą. Filmuota medžiaga patalpinta ,,Sveikatiados‘ ‘feisbuko paskyroje Nr.123

Gegužės 31d. minima Pasaulinė diena be tabako. Ji skirta priminti, kokią žalą mūsų organizmui sukelia rūkymas. Per el. dienyną EDUKA, 3-7 ir I-IIIg. klasių mokiniams išsūsti informaciniai pranešimai, vaizdo skaidrės apie žalingus įpročius, pasyvaus rūkymo keliamas pasekmes. Tikime, kad mūsų moksleiviai pasirinks teisingai, gyvenime yra smagesnių, gražesnių ir sveikesnių dalykų nei cigaretės dūmas.

Sveikatos priežiūros specialistė S. Griciuvienė

 

Informacija skirta Viekšnių gimnazijos mokiniams ir bendruomenei

Sveiki. Gegužės 10 d. visame pasaulyje minima tarptautinė Judėjimo sveikatos labui diena. PSO ataskaitose aiškiai įvardintos pagrindinės rizikos, sukeliančios didžiulį sergamumą bei mirtingumą nuo lėtinių neinfekcinių ligų. Svarbiausios šių ligų plitimo priežastys yra nesveika mityba, rūkymas, alkoholio vartojimas ir mažas fizinis aktyvumas. Fizinis pasyvumas pagal reikšmę yra ketvirta iš svarbiausių mirties priežasčių visame pasaulyje. Kviečiu visus savaitgalį būti fiziškai aktyviais.

Tekstas skirtas 8 – 11 kl. mokiniams, mokytojams.

*******

Sveiki. Gegužės 10 d. visame pasaulyje minima tarptautinė Judėjimo sveikatos labui diena. Kviečiu visus savaitgalį būti fiziškai aktyviais. Taip pat siūlau pažiūrėti informatyvų- nuotaikingą filmuką, apie raumenų augimą ir stiprinimą.

Tekstas skirtas 4 – 7 kl. mokiniams.

 

 

Sveikatos priežiūros specialistė       2020-05-08

 

Priminimas

Sveiki,

Šiandien noriu priminti, kad artėjant vasarai nelaimingų įvykių ir traumų padaugėja, todėl reikia žinoti ir mokėti teisingai suteikti pirmąją pagalbą. Kviečiu įdėmiai peržiūrėti mokamąjį filmuką ir įgyti kuo daugiau patirties. Sėkmės.  Informacija skirta 6-8 kl. m.

*****************************

Šiandien noriu priminti, kad artėjant vasarai padaugėja nelaimingų įvykių, todėl reikia žinoti ir mokėti teisingai suteikti pirmąją pagalbą. Kviečiu įdėmiai peržiūrėti mokamąjį filmuką ir įgyti kuo daugiau patirties. Sėkmės. Informacija skirta 4-5 kl. mokiniams.

Sveikatos priežiūros specialistė

2020-05-13

Pateikta informacija per Viekšnių gimnazijos el. dienyną EDUKA

Artėjant Tarptautinei triukšmo supratimo dienai, noriu priminti, kad paskutiniu laiku didelis dėmesys skiriamas paauglių klausos sutrikimams, ypač išpopuliarėjus patogiems asmeniniams muzikos klausymosi įrenginiams (ausinukams). Pagal literatūros duomenis, dėl pramoginės veiklos metu patiriamo triukšmo poveikio (ekspozicijos) apie 17 proc. paauglių yra susilpnėjusi klausa ir paaugliai apie tai nežino. 5–10 proc. jaunų muzikos klausytojų turi didelę riziką prarasti klausą po penkerius ir daugiau metų trunkančio triukšmo poveikio. Tai taikoma asmenims, kurie garsiai klausosi muzikos ilgiau nei po vieną minutę. Tarptautinę triukšmo supratimo dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą, skatinama kurti tylesnius namus, tylesnę poilsio aplinką, ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau suaugus. (Tekstas skirtas gimnazijos bendruomenei)

***

Kiekvienais metais paskutinįjį balandžio mėnesio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aktualią triukšmo problemą ir skatinti tylesnių namų, bei tylesnės poilsio aplinkos kūrimą. Siūnčiu informatyvaus filmuko nuorodą. Gero laiko žiūrint filmuką. (Tekstas skirtas 4-11kl. mokiniams) https://www.youtube.com/watch?v=eXlDEXxDq4o

Sveikatos priežiūros specialistė   2020-04-27