Pateikta informacija per Viekšnių gimnazijos el. dienyną EDUKA

Artėjant Tarptautinei triukšmo supratimo dienai, noriu priminti, kad paskutiniu laiku didelis dėmesys skiriamas paauglių klausos sutrikimams, ypač išpopuliarėjus patogiems asmeniniams muzikos klausymosi įrenginiams (ausinukams). Pagal literatūros duomenis, dėl pramoginės veiklos metu patiriamo triukšmo poveikio (ekspozicijos) apie 17 proc. paauglių yra susilpnėjusi klausa ir paaugliai apie tai nežino. 5–10 proc. jaunų muzikos klausytojų turi didelę riziką prarasti klausą po penkerius ir daugiau metų trunkančio triukšmo poveikio. Tai taikoma asmenims, kurie garsiai klausosi muzikos ilgiau nei po vieną minutę. Tarptautinę triukšmo supratimo dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą, skatinama kurti tylesnius namus, tylesnę poilsio aplinką, ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau suaugus. (Tekstas skirtas gimnazijos bendruomenei)

***

Kiekvienais metais paskutinįjį balandžio mėnesio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aktualią triukšmo problemą ir skatinti tylesnių namų, bei tylesnės poilsio aplinkos kūrimą. Siūnčiu informatyvaus filmuko nuorodą. Gero laiko žiūrint filmuką. (Tekstas skirtas 4-11kl. mokiniams) https://www.youtube.com/watch?v=eXlDEXxDq4o

Sveikatos priežiūros specialistė   2020-04-27

 

Laiškas medikams

Pirmadienis prasideda gražiais ir prasmingais darbais. Šiandien Mažeikių ligoninės medikus pasiekė gimnazijoje paruošta dovana. Psichologė Inesa Girčienė, į pagalbą pasitelkusi Ia klasės mokines Viktoriją Kestytę, Agnę Drazdauskaitę ir Gretą Balvočiūtę paruošė nuoširdų ir jautrų padėkos laišką medikams, šiuo metu plušantiems „pirmose gretose” . 80 popierinių vokų buvo perduota Mažeikių ligoninės priėmimo konsultacinio skyriaus vedėjai l.e.p.– Arantai Būtautaitei, kuri sutiko pabūti „ambasadore” ir išdalinti mokinių rašytus laiškus medikams. Atspausdinti didesnio formato padėkos laiškai bus perduoti ligoninės skyrių personalui, o elektroninis laiškas pasieks ir kitų šalies miestų medikus. Tikimės, kad ir mažas dėmesys praskaidrino sunkiai dirbančių medikų kasdienybę.

Dėkojame psichologei Inesai, gimnazistėms Viktorijai, Gretai ir Agnei.

Daugiau info gimnazijos FB.

Pieno tūsas

2020 m. balandžio mėnesį Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos 2 b. ir 4a. klasės mokiniai priėmė ,,Sveikatiados iššūkį – pieno tūsas!“ iš namų.   Pieno produktus — pieną, kefyrą, grietinę, sviestą, varškę ir kt. — vartoja kiekviena šeima, tai kasdienis maistas, kuris turi daug naudingų ir reikalingų medžiagų augančiam organizmui. Vaikai su šeimos nariais filmavo, fotografavo savo veiklas ir siuntė į ,,Sveikatiados’’ feisbuko paskyrą. Patiems gaminti visada yra smagu ir naudinga.

Sveikatos priežiūros specialistė   S. Gricuvienė

Sveikiname!

Nauja savaitė prasideda džiugiomis naujienomis. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija asmeninėmis padėkomis apdovanoja gimnazijos istorijos mokytoją Vijolą Liachovienę bei geriausius „Lietuvos istorijos žinovus” : Danielių Dargį (7a kl.), Ugnių Strazdauską (7a kl.) ir Gabiją Bogužaitę (IVa kl.). Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės !!!

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus laiškas mokykloms

Gerb. mokyklos bendruomene,

šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Nuo pirmadienio visoje šalyje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu. Daug mokyklų jau taiko šią mokymo formą, jai aktyviai ruošiasi. Noriu padėkoti mokyklų vadovams, mokytojams, kurie pastarąsias dvi savaites dirbo intensyviu režimu, ruošėsi ateinančiam pirmadieniui, kai pradėsime dirbti neįprastu būdu. Džiugu, kad mokyklos ne tik ruošiasi, bet ir dalijasi patirtimi su kitomis, per šį laikotarpį išryškėjo puikių vadovų, puikių mokytojų, lyderių.

Suprantame, kad gali kilti vienokių ar kitokių nesklandumų, sunkumų. Pabrėžiame, kad jų bijoti nereikia, o ramiai tariantis, kalbantis rasti sprendimus. Tai metas, kai visi mokomės ir visa švietimo sistema – ne tik Lietuvos, bet ir Europos – pereina į naują etapą. Laiko tam pasiruošti beveik neturėjome.

Atsižvelgdami į skubią situaciją, pavedėme Nacionalinei švietimo agentūrai pirkti 15 tūkstančių planšetinių ir 20 tūkstančių nešiojamų kompiuterių mokykloms. Kartu su partneriais ieškome žmonių, įmonių, kurie galėtų dovanoti ar paskolinti įrangą vaikams. Pirmieji kompiuteriai mokyklas galės pasiekti jau kitą savaitę. Dėl objektyvių įrangos įsigijimo, transportavimo aplinkybių visas kompiuterinės įrangos kiekis iškart į Lietuvą neatkeliaus. Todėl prašome Jūsų supratimo pirmiausia panaudojant savo resursus – turimus kompiuterius mokyklose, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, suteikti juos vaikams. Iš savo pusės darome viską, kad kuo greičiau mūsų visų vaikai būtų aprūpinti.

Puiku, kad nemažai mokyklų jau gana sklandžiai naudoja pasirinktą nuotolinio ugdymo sistemą. Kur tokios sąlygos dar neišvystytos, drąsiai naudokite paprastus mokymo bei bendravimo būdus – perduodant užduotis telefonu ir kitomis priemonėmis. Tikiu kiekvienos mokyklos kūrybiškumu, gebėjimu telktis ir rasti sprendimus.

Kviečiu abiturientus ir mokytojus ramiai ruoštis egzaminams. Yra parengtas tvarkaraštis, kaip būtų galima organizuoti brandos egzaminus nuo birželio 1 d., taip pat nuo birželio 22 d., jei egzaminų pagal dabartinį tvarkaraštį gegužę nebūtų galima vykdyti. Tačiau sudarėme planavimo grupę, kuriai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, į ją įeina bendrojo ugdymo, aukštųjų mokyklų, Lietuvos moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos atstovai, švietimo ekspertai. Ši grupė rengs galimas alternatyvas dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas, jei karantinas būtų pratęstas ir ilgesniam laikotarpiui.

Galimi sprendimai bus parengti iki balandžio 12 d.

Atidžiai stebime situaciją ir prognozes dėl karantino trukmės. Situacijai dėl koronaviruso nesikeičiant, tikrai turėsime priimti atitinkamus sprendimus. Noriu pabrėžti, kad mūsų svarbiausias tikslas yra užtikrinti vaikų sveikatą ir saugumą, o kartu siekti svarbiausių suplanuotų ugdymo rezultatų.

Skelbiame ir nuolat atnaujiname patarimus mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Kviečiame sekti informaciją Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje „NŠA NUOTOLINIS“, taip patministerijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.

Nuoširdžiai prašau visų kūrybiško veiklumo ir susitelkimo. Tikiu švietimo bendruomenės stiprybe kartu įveikti šį istorinį iššūkį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Dr. Algirdas Monkevičius

INFORMACIJA MOKINIAMS DĖL MOKYMOSI NUOTOLINIAME KURSE

 1. Nuo kovo 30 dienos visas ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu. Sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – pamoka vyksta tuo pačiu metu realiame laike, prisijungus tiesiogiai Zoom vaizdo platformoje. Asinchroninio nuotolinio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el.paštu, Eduka dienyno pranešimais, socialinių tinklų grupėse ir kt.
 2. Visa aktuali informacija apie nuotolinį ugdymą, tvarkaraščiai ir kt. nuolat bus pateikiama Eduka dienyne, gimnazijos Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje vieksniug.lt. Prisijungti prie Eduka dienyno turite kiekvieną dieną, kad galėtumėte pasiruošti kitos dienos pamokoms.
 3. Nuotolinio mokymosi pradžioje kiekvieno dalyko mokytojas jums pateiks savo kontaktinę informaciją (telefonas, el. paštas ir kt.), kuria jūs galėsite naudotis bendraujant su mokytoju.
 4. Pamokos vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį:
  • Per sinchroniniu būdu vedamas pamokas (virtualias, Eduka klasėje) (tvarkaraštyje pažymėtas geltonai), junkitės per nuorodas, kurias pateiks mokytojai Eduka dienyne pamokos temoje ar klasės darbe. Jeigu vyksta vaizdo pamoka per Zoom sistemą, junkitės į vaizdo pamoką. Atlikite visas skirtas užduotis. Pamokoje su mokytoju bendraukite kalbėdami, susirašinėdami pokalbių lange arba dienyno pranešimų lange.
  • Per asinchroniniu būdu vedamas pamokas, Eduka dienyne prie klasės ar namų darbų rasite užduočių, kurias reikia atlikti savarankiškai. Atkreipkite dėmesį, kad užduočių atlikimui gali būti nurodytas laikas iki kada reikia atlikti užduotis ir būdas, kaip atsiskaityti, t.y. atsiųsti atliktas užduotis.
 5. Mokytojas visų pamokų pagal tvarkaraštį metu (sinchroniniu ir asinchroniniu mokymu) mokiniui turi būti pasiekiamas nuotolinio mokymo priemonių pagalba (Eduka aplinkoje, Google classroom aplinkoje, Messenger, Zoom ir.kt.), todėl mokiniai pamokų tvarkaraštyje nurodytu metu gali konsultuotis su mokytojais bei atlikti paskirtas užduotis.
 6. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (liga, pamokos laiko sutapimas su broliu/sese ir dėl tos priežasties kompiuterio trūkumas ar pan.) negalite mokytis tvarkaraštyje nurodytu laiku, privalote informuoti klasės vadovą arba dalyko mokytoją.
 7. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, logopedė, specialioji pedagogė, psichologė, mokytojai, klasių vadovai, raštinės vedėja dirba įprastu laiku, tik ne mokykloje, o nuotoliniu būdu. Iškilus techninėms problemos galite kreiptis į informacinių technologijų mokytojus. Visi kontaktinius telefonus ir galimybę susisiekti su mokyklos darbuotojais rasite gimnazijos internetinėje svetainėje vieksniug.lt.

 

Atsakingai dalyvaukite nuotolinio mokymo(si) procese.

Sėkmės mokantis!