Vokiečių viešnagė Viekšnių gimnazijoje

Parėjusią savaitę mūsų gimnazijoje viešėjo 5 mokiniai ir du mokytojai iš Vokietijos Stendalio miesto Comenius mokyklos. Tai mūsų partnerių mokykla, su kuria mūsų gimnazija draugauja jau keletą metų. Nuo praėjusio pavasario mainai suintensyvėjo, nutarta keistis mokiniais du kartus metuose: pavasarį į Vokietiją vyksta mūsų gimnazijos mokiniai, o rudenį sulaukiame svečių iš Comenius mokyklos.

Mūsų partnerystės projektą remia profesoriaus H.J.Kaschadės fondas, todėl turime galimybę nebrangiai keliauti ir tinkamai pasirūpinti atvykusiais svečiais.

Susitikime su svečiais iš Vokietijos dalyvavo gausus būrys mūsų gimnazijoje vokiečių kalbos besimokančių mokinių. Vyko susipažinimo renginys, mūsų mokiniai pasakojo svečiams apie gimtuosius Viekšnius, kartu su jais keliavo po įvairias Lietuvos vietas, dalyvavo atsisveikinimo renginyje ir vertino savo ir kitų indėlį į šį projektą.

Esu labai dėkinga šeimoms, apgyvendinusioms svečius savo namuose, mokytojams, priėmusiems juos į savo pamokas, savo mieliems mokiniams, atsakingai pasiruošusiems ir puikiai pristačiusiems savo gimtąjį miestelį bei visiems, kurie padėjo, vaišino svečius ir draugus pyragais, dalijo energiją ir gerą nuotaiką. Visa tai neliko nepastebėta ir bus atsižvelgta, pavasarį formuojant naują grupę kelionei į Vokietiją.

 

„UŽSIKRAUK KARJERAI!“

2023 m. spalio 10 d. 8-III klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame tarptautinės edukacinės programos „YOUTH EMPOWERED“ metiniame renginyje „Užsikrauk karjerai“. Mokiniai išklausė žinomų žmonių pranešimų, kurie pasidalino asmeninėmis sėkmės istorijomis ir skaitė pranešimus apie iliuzijas žengiant pirmus žingsnius karjeroje, apie karjeros kelio vingius, mokymosi svarbą, asmenines vertybes ir nebijojimą siekti savo svajonių, ateities profesijas su dirbtiniu intelektu.

Susitikimas su FLEX delegate

2023 m. spalio 6 d. I-III klasių gimnazistai susitiko su Konstancija Kėvišaite, FLEX (Future Leaders Exchange Program) mainų programos delegate Mažeikių rajonui. Ji mokiniams pristatė FLEX  mainų programą, kuri yra finansuojama JAV užsienio reikalų ministerijos. Tai prestižinė mainų programa, skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, su plačiu alumni tinklu ir dalyvavimas joje atveria daugybę galimybių. Šiemet grįžusi po dešimties mėnesių trukmės mainų programos JAV, Konstancija plačiau papasakojo apie šią programą ir pasidalijo savo patirtimi už Atlanto bei paragino mokinius teikti paraiškas atrankai kitiems mokslo metams (2024-2025 m. m.).

Sveikiname!

Nuoširdžiausi sveikinimai kolegėms, kurios už aukštus rajoninius, respublikinius bei tarptautinius mokinių pasiekimus, nuoširdų darbą gimnazijos bendruomenei Mokytojų dienos minėjimo metu buvo pasveikintos ir apdovanotos Mažeikių rajono merės ir LR Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Visos bendruomenės vardu sveikiname mokytojas Dalią Margytę, Editą Venalienė ir Sandrą Nicienę

KINGS pasiekimai

Tarptautinės KINGS olimpiados organizatoriai dėkoja Jums už aktyvų dalyvavimą praėjusio semestro olimpiadose. Sveikiname Jūsų mokyklą tapus viena iš 200 aktyviausių Lietuvos mokyklų KINGS olimpiadų 2022 pavasario semestre. Kviečiame susipažinti su Jūsų mokyklos pasiekimais bei pedagogais, kurie ruošė mokinius olimpiadoms.

Mokyklos pasiekimai:

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 50 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių’ dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale’ skaičių.

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 30 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių’ gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą lietuvių kalbos olimpiados finale’ skaičių.

√ Jūsų mokykla tapo viena iš TOP 5 mokyklų Telšių regione pagal mokinių’ dalyvavusių KINGS pasaulio pažinimo olimpiados finale’ skaičių.

Pedagogai, kurie ruošė mokinius KINGS olimpiadoms:

  • BIRUTĖ VĖLAVIČIENĖ
  • ONA NOREIKIENĖ
  • REGINA KERSNAUSKAITĖ
  • SONATA MYLIENĖ
  • VIOLETA GURSKIENĖ

Geologo profesijos pasimatavimas

2023 m. spalio 2 d. kultūrinio pažintinio mainų projekto dalyviai Viekšnių gimnazijos ir Comenius mokyklos Vokietijoje mokiniai ir mokytojai, lydimi Ventos regioninio parko gido, lankėsi Šaltiškių molio karjere, atliko kasinėjimus Papilės atodangoje. Šioje vietovėje atsidengia 164–155 mln. metų senumo juros periodo kelovėjo ir oksfordžio amžiaus sluoksniai. Nuosėdose gausu suakmenėjusių jūrinių gyvūnų (daugiau kaip 300 rūšių) fosilijų ir jų nuolaužų. Mokinius ir mokytojus džiugino radiniai (amonitai, dvigeldžiai moliuskai ir kt.), kuriuos galėjo pasiimti kaip suvenyrus.

Judumo savaitė

2023 metų Europos judumo savaitės tema – ̨, o šūkis ̇ . Tikslas – skatinti vaikus ir bendruomenę daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Viekšnių gimnazija rugsėjo 18 -22 dienomis vykdė akcijas: ,,Aplink gimnaziją pėsčiomis” (pertraukų metu), ,,Diena be automobilio“, rugsėjo 22 dieną vyko tradicinis rudens bėgimas – krosas. Visos fizinio ugdymo pamokos vyko lauke, paruoštas informacinis stendas ,,Judėk laisviau”, informacija – kvietimas (per TAMO) gimnazijos bendruomenei aktyviai su šeimos nariais dalyvauti judumo savaitės renginiuose. Vyresni mokiniai, mėgstantys važinėti pažangiomis – tvariomis transporto priemonėmis, į gimnaziją atvyksta dviračiais, paspirtukais. Visiems žinoma važiavimo dviračiais nauda sveikatai ir ekonomikai.

Išrinkti tėvų atstovai į gimnazijos tarybą

2023-09-20 d. vyko visuotinis gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu išrinkti tėvų atstovai į gimnazijos tarybą. Pasiūlyta septyniolika  1-IV kl. tėvų atstovų kandidatūrų. Rinkimuose dalyvavo 47 rinkėjai. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog 1-4 kl. mokinių koncentrui atstovaus Bernadeta Staskevičienė (27 balsai) ir Jurga Lukošienė (14 balsų). 5-8 kl. mokinių tėvelių interesus atstovaus Kristina Lukoševičienė (36 balsai) ir Vitalija Balčiūnaitienė (23 balsai), o gimnazijos klasių atstove taryboje išrinkta Reda Šiaulienė (32 balsai).

Dėkojame visiems, dalyvavusiems susirinkime ir rinkimuose. Sveikiname naujas gimnazijos tarybos nares ir linkime sėkmingo bei produktyvaus darbo gimnazijos taryboje.